Bank Negara Malaysia: Soalan Lazim Notis Tukaran Asing

Bank Negara Malaysia

Apakah itu Notis Pertukaran Asing (FEN)?
Bank Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan Notis Dasar Pertukaran Asing 3, Pelaburan dalam Aset Mata Wang Asing yang mengiktiraf pelaburan dalam aset mata wang asing.

Pengisytiharan FEN terpakai kepada:

  • Individu – yang merupakan warganegara dan/atau bermastautin di Malaysia.
  • Syarikat – yang diperbadankan di Malaysia.

Ini bermakna apabila anda menghantar mata wang kripto anda, anda dikehendaki mengisytiharkan status Pinjaman Ringgit Domestik anda (“DRB”). Dan jika anda mempunyai DRB, had nilai semasa menghantar mata wang kripto ke pertukaran kripto asing atau dompet persendirian akan dikenakan kepada anda.

Apakah itu Pinjaman Ringgit Dalam Negeri (DRB)?
Pinjaman Ringgit Domestik merujuk kepada sebarang pinjaman dalam Ringgit yang diperoleh oleh pemastautin daripada pemastautin lain, atau entiti dalam Malaysia. Ini tidak termasuk satu pinjaman rumah dan/atau satu pinjaman kenderaan. Bermakna, jika anda mempunyai;

  • Lebih daripada satu pinjaman rumah,
  • Atau lebih daripada satu pinjaman kenderaan,
  • Atau pinjaman peribadi (tidak termasuk kad kredit),
  • Atau sebarang pinjaman/hutang korporat

Anda mempunyai DRB dan had pelaburan dalam aset mata wang asing akan terpakai kepada anda.

Bagaimanakah saya tahu sama ada had tersebut dikenakan kepada saya?

Had tahunan terpakai kepada anda jika anda;

  • Bermastautin dan/atau warganegara Malaysia
  • Mempunyai pinjaman dalam Ringgit daripada entiti Malaysia (Ini tidak termasuk satu pinjaman rumah, dan/atau satu pinjaman kenderaan atau sebarang jumlah kad kredit)
  • Menghantar kripto ke alamat dompet yang tidak dihoskan oleh Bursa Aset Digital Malaysia yang berdaftar

Apakah had pelaburan jika saya mempunyai DRB?

Bagi individu pemastautin (termasuk pemilikan tunggal atau perkongsian am) dengan DRB, hadnya ialah RM1 juta setiap tahun kalendar. Bagi perniagaan atau entiti sah lain, had tahunan ialah RM50 juta.

Apa yang berlaku jika saya melebihi had?

MX akan memberitahu anda apabila anda telah mencapai had pelaburan anda, penghantaran kripto ke pertukaran asing dan dompet peribadi akan dilumpuhkan. Anda perlu memberikan kami surat kelulusan daripada BNM untuk melanjutkan nilai penghantaran pelaburan anda. Had akan ditetapkan semula pada 1st Januari setiap tahun.

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan kelulusan daripada BNM?

Untuk mendapatkan kelulusan, anda perlu menghubungi BNM dan memohon untuk meningkatkan had pelaburan anda dalam aset mata wang asing. Anda boleh mencari portal untuk anda memohon kelulusan disini.

Sebaik sahaja anda mendapat surat kelulusan daripada BNM, anda boleh menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami untuk memberikan kami surat kelulusan tersebut.